0(242) 618 67 01

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/10/2017

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

03 KASIM 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  03 Kasım 2017 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediyemiz iştiraki olan Elmalı Dokuzgöller İnşaat Gıda Tarım Enerji Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ ne 1.500.000,00 TL Kredi Hesabı açılmasının görüşülmesi.

3-Gökpınar Köyü Yeni Mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yardım talebinin görüşülmesi.

4-2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasının görüşülmesi.

5-İlçenin Yuva Mahallesinde 4147 nolu parsel üzerinde bulunan 10 adet dükkanın kiraya verilmesinin görüşülmesi.

6-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Gündoğan Mahallesi 1002 ada 2 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Büyüksöğle Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

7-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam