0(242) 618 67 01

 

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            28/08/2017

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

07 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  07 Eylül 2017 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Özdemir Göleti ve Sulama Tesisinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devir edilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz demirbaşına kayıtlı bulunan ekonomik ömürlerini dolduran İş Makinelerinin satışlarının görüşülmesi.

4-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a)-İlçenin Gündoğan Mahallesi 310 ada 11 parselle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)-İlçenin Yeni Mahalle 86 ada 9,12,34,35,51,52,55 parsellerde sel baskınlarını önlemek için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c)-Antalya Büyükşehir Belediyesinin 20/07/2017 tarih ve 33950 sayılı yazısı ile Belediyemize iade edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin görüşülmesi.

d)- Askı süresi içinde imar planına yapılan itirazın görüşülmesi.

e)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

    1- Gökpınar Mahallesi mevcut 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

    2- Elmalı Sanayi Sitesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

5-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam