0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/09/2017

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

05 EKİM 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  05 Ekim 2017 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 28/08/2017 tarih 1915300 ve 1909767 sayılı yazıları gereğince İlçemize bağlı Çalpınar ve Küçüksöğle Mahalleleri Kadastro Bilirkişilerinden daha önce seçilen üyelerden rahatsızlıkları nedeniyle görev yapamayan üyelerin yerine Bilirkişi seçilmesinin görüşülmesi.  

3-2018 Mali Yılı Belediye Bütçesinin ve tarifelerinin görüşülmesi.

4-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

 a)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

    1- Gündoğan Mahallesi 1002 ada 2 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

5-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam