0(242) 618 67 01

ELMALI’NIN CANLARI CAN BULUYOR

            Vahib-i Ümmî, Eroğlu Nurî, Sinan-ı Ümmî, Niyaz-ı Mısrî, Abdal Musa, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve İbrahim Bedrettin Elmalı gibi manevi değerler Kadim Şehir Elmalı’yı Anadolu’nun kültür merkezlerinden biri haline getirmiştir.  Şehrimizde yaşayan manevi değerlerin birçoğunun yine ebedi istirahatgahlarının ilçemizde bulunması projenin varoluş sebeplerinin en başında gelmektedir.

            “Tarihi ve doğal mirasın yanı sıra ve kültürel değerlerin korunması da bir o kadar önemlidir.” bilinci ile Antalya Valiliği ile birlikte başlattığımız  “Elmalı’nın Canları Can Buluyor” projesi bu doğrultuda ilçemiz için büyük önem arz etmektedir.

            2 etaptan oluşan projenin ilk ayağı olan Sinan-ı Ümmi Türbe Restorasyonu …. Tarihinde 1.652.000,00 TL. Bütçe ile başladı. proje kapsamında Sinan-ı Ümmi Türbesinin içinde bulunan mezarlar korunarak türbenin tamamen yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca türbe çevresinde yapılan arkeolojik kazılarla yeni mezar keşifleri yapıldı. Böylece türbenin yeni sınırı belirlenmiş oldu. Yeni sınırları belirlenen türbe Selçuklu mimarisinden esinlenilerek tekrar inşa edilmeye başlandı.

            Proje kapsamında türbe yanında bulunan camiinin eskiyen sıva harçları tümüyle kazındı ve Elmalı’ya özgü kaplama taşı ile camiinin dış cephesi yeniden tasarlanmıştır. Türbe ve camiinin doğu tarafında bulunan eski şadırvan, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına uyumlu olması amacıyla yine türbede gerçekleştirilen Selçuklu mimarisi örneği ile uyumlu hale getirilmiştir.

            Projenin 2. etabı olan Vahib-i Ümmi türbe restorasyonuna 2021 yılı başında 800.000,00 Tl. bütçe ile başlanacaktır. Vahib-i Ümmi Hazretlerinin türbe restorasyonu kapsamında yine arkeolojik kazı çalışmaları ile türbe sınırı belirlenecektir. Türbe içi mezarların korunarak eskimiş yapının yıkım işleri gerçekleştirilecektir. Yeni türbenin inşaası Sinan-ı Ümmi türbesinde olduğu gibi Selçuklu mimarisinden esinlenilerek yapılacaktır. Ayrıca yeni türbenin kasnak ve duvarları yine Elmalı’ya özgü taş ile kaplanacak, kubbesi kurşunla kaplanacaktır.

            Tarihine değer veren ve sahip çıkan bir belediye anlayışı ile KADİM ŞEHİR ELMALI’yı geleceğe gururla taşımak en büyük önceliğimizdir. Sahip olduğumuz manevi ve kültürel değerlerimizin mirasına verilmesi gereken önemi vurguluyor, bu topraklarda var olan manevi büyüklerimizin istirahatgahı olan yapılarımızı restore ederek bizden sonraki nesillere miras bırakmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam