0(242) 618 67 01

5000 Kültür Yeniden Doğuyor!

Binlerce yıllık birikimin sonucu ortaya çıkan, doğal çevreye sıkı sıkıya bağlı ve onun izlerini taşıyan kırsal mimarimiz, gelişen sosyo-ekonomik ve sosyokültürel koşulların bize yönelik dayatmalarının bir sonucu olarak yok olma riski ile karşı karşıyadır. Kırsal mimarimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hem toplumsal bir görev hem de kültürel bir zorunluluktur. Bu yöndeki çabaların başarıya ulaşabilmesi her şeyden önce yapılacak çalışmalara bağlıdır.

Kırsal mimarinin en güzel örneklerinden biri olan tarihi Arı Serenleri gün geçtikçe Önemini kaybetmekte, terk edilmekte, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yok olmaktadır.

Arılar için bir çeşit sığınak işlevi gören ve yörede doğal kara kovanların adı olarak kullanılan “seren”, taş ve ahşap(ardıç ağacı) yapı malzemesiyle inşaa edilmiş, 6 metre yüksekliğe sahip dikdörtgen biçimli yapılardır.

Beydağlarının en yüksek zirvesi olan 3070 metre yükseklikteki kızlarsivrisinin eteklerinde yer alan, likya lahitlerinden esinlenerek yapılan 5000 yıllık tarihe sahip arı serenleri Elmalı’nın olduğu kadar ülkemizin de ortak kültür mirasıdır.

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak eski kültürü yeniden canlandırmak amacı ile başlattığımız “arı sereni” projesi ile binlerce yıllık kültürü günümüzde yaşatmaya başlıyoruz…

Arı Sereni Projesi ile Elmalı Belediyesi Olarak;

Arı serenlerinin envanteri çıkartılmış, sayıları 80 i bulan ancak çok azı günümüze ulaşabilen arı serenlerinden 14 adedi Antalya kültür varlıkları koruma kurulu’na tescil ettirilerek koruma altına alınmıştır.

Kırsal alanlarda arazide dağınık bir şekilde yer alan bu yapıların sadece koruma altına alınarak

Korunamayacağı da bir gerçektir. Bu bağlamda özellikle yörede seren arıcılığının teşvik edilmesi, kara kovan balının önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve serenlerin kullanılarak korunması amacı ile yöre halkının bilinçlenmesini sağladık, doğal dokusunu bozmadan tadilatını gerçekleştirdiğimiz arı sereninde 5000 yıllık tarihi yeniden canlandırarak insan eli değmeden %100 doğal olarak bal üretimi gerçekleştirmeye başladık.

Serenlerin, kırsal mimari ürün olarak değerlendirilmesi ve yaşatılması, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere taşınması bakımından ne denli önemli olduğunun farkında olarak; üretilen seren balı ve Arı serenleri Elmalı'nın markası haline getirilmeye başlanmış, 

Projenin UNESCO Dünya Kültür Mirası'na aday gösterilmesi için girişimler başlatılmıştır.

Proje ile tarihi bir görevi üstlenerek unutulmaya yüz tutmuş binlerce yıllık kültür ve lezzeti yeniden gün yüzüne çıkartmanın gururunu yaşıyoruz.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam