0(242) 618 67 01

Yeni Mahalle mevkiinde 110 ada 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 parseller, 388 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  parsellerin bulunduğu alanda yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasının Belediye Encümeninin 24/11/2022 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanarak 5216 Sayılı Yasanın 7/b maddesi gereği kontrol ve onay için Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderildiği ve Büyükşehir Belediyesinin 24/11/2022 tarih ve 1681 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanan uygulamanın itiraz konusu göz önünde bulundurularak askıya çıkarılmıştır.Askı süresi içerisinde 14 adet itiraz dilekçesi verildiği ve bu itiraz dilekçelerinin Elmalı Belediyesi Encümeninin 25.01.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile değerlendirilerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği kontrol için Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilerek 17.03.2023 tarih ve E.256754 sayı ile Encümen Kararı alınarak uygun görülmüş ve onaylanmıştır.3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre 03.04.2023 - 02.05.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam