0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Encümeni’nin 15/05/2024 tarih ve 110 sayılı kararı ile uygun Yenimahalle 83 ada 1 parsel, 85 ada 6, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49 parseller, 86 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57 parseller, 101 ada 2, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17 parseller, 215 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20,21 parseller ve 357 ada 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 parseller , Kocapınar 105 ada 384, 385, 386 parsel nolu
taşınmazların bulunduğu yerde 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde hükümlerine göre yapılan uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 13/06/2024 tarih ve 406 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre 03.07.2024 – 01.08.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam