0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen Yalnızdam Mahallesi 110 ada 3 parsel ve 712 parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave  Uygulama İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.05.2024 tarih ve 337 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 03.07.2024 – 01.08.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam