0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 02.02.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun bulunan 281 ada 136 ve 138 parsellerin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı ve Yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  3.05.2024 tarih ve 336 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 03.07.2024 – 01.08.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam