0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA/ PARSEL

 

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

 

NİTELİĞİ

 

ALAN (m2)

 

KİRA SÜRESİ

 

KİRA BEDELİ YILLIK

( KDV DAHİL

 

KİRA BEDELİ

AYLIK

(KDV DAHİL )

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ/SAATİ

1

Yenimahalle

Garaj içi

75/16

BODRUM 18

Dükkan

35,00

1 Yıl

-

590,00 TL

215,00 TL

08/01/2020 10:30

2

Yenimahalle

Garaj içi

75/16

BODRUM 20

Dükkan

35,00

1 Yıl

-

590,00 TL

215,00 TL

08/01/2020 10:32

3

Beyler

Kazyeri

0/217

ZEMİN 1

Dükkan

80,00

3 Yıl

2.550,00 TL

-

230,00 TL

08/01/2020 10:34

4

Macun

Köy içi

119 KAPI NO

ZEMİN 1

Dükkan

100,00

3 Yıl

3.540,00 TL

-

320,00 TL

08/01/2020 10:36

5

Tekke

Köy içi

282/1 KAPI NO

ZEMİN 1

Dükkan

127,60

3 Yıl

5.900,00 TL

-

531,00 TL

08/01/2020 10:38

6

Gündoğan

Dr. Necdet Gür Cad.

59/65

BODRUM 4

Dükkan

24,80

1 Yıl

-

700, 00 TL

252,00 TL

08/01/2020 10:40

7

Gündoğan

Dr. Necdet Gür Cad.

59/65

BODRUM 1,2,3

Dükkan

74,40

1 Yıl

-

1.100,00 TL

396,00 TL

08/01/2020 10:42

8

Gündoğan

Dr. Necdet Gür Cad.

45/23

ZEMİN 1

Dükkan

66,30

3 Yıl

-

850,00 TL

918,00 TL

08/01/2020 10:44

9

Gündoğan

Otogar Karşısı  

45/33

1. KAT 31

Dükkan

1.200,00

3 Yıl

-

2.350,00 TL

2.538,00 TL

08/01/2020 10:46

10

Eymir 

Çayır

0/2166

 

TARLA

8.916,50

 

1 Yıl

1.500,00 TL

-

   45,00 TL

08/01/2020 10:48

11

Akçay

Atatürk Cad.

2434

20/E Kapı No 

Dükkan

40,00

3 yıl

 

435,00 TL

470,00 TL

08/01/2020 10:50

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

                Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 17/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Elmalı Belediye Başkanlığı                       

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam