0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA/ PARSEL

 

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

 

NİTELİĞİ

 

ALAN (m2)

 

KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

KİRA BEDELİ YILLIK

 

 

KİRA BEDELİ

AYLIK(TL)

 

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ/SAATİ

1

Yenimahalle

Garaj içi

75/16

BODRUM 22

Dükkan

35,00

1

 

640,00

231.00 ₺

11/03/2020 10:30

2

İslamlar

Köy içi

132/4

ZEMİN 2

Dükkan

146,00

3

2.400,00

-

216.00 ₺

11/03/2020 10:32

3

Macun

Köy içi

-

No:119

Dükkan

100,00

3

1.850,00

-

167.00 ₺

11/03/2020 10:34

4

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/A

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:36

5

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/B

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:38

6

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/C

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:40

7

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/D

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:42

8

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/E

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:44

9

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/F

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:46

10

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/G

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:48

11

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/H

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:50

12

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/K

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:52

13

Karyağdı

Mezarlık geçidi sk.

151/2

23/L

Dükkan

23,00

3

 

240,00

260.00 ₺

11/03/2020 10:54

14

Yuva

Ortaköy

0/4041

No:26/A

Dükkan

45,00

3

 

150,00

162.00 ₺

11/03/2020 10:56

15

Yuva

Ortaköy

0/4041

No:26

Dükkan

100,00

3

 

500,00

540.00 ₺

11/03/2020 10:58

16

Yuva

Sanayi sitesi

0/3072

A Blok 5

Dükkan

24,00

3

 

150,00

162.00 ₺

11/03/2020 11:00

17

Yuva

Hüseyin Günay parkı

0/4031

7/B

Dükkan

24,00

3

 

350,00

378.00 ₺

11/03/2020 11:02

18

Akçay

Pamukbul

0/2919

Zemin 1

Depo

72,00

3

 

110,00

119.00 ₺

11/03/2020 11:04

19

Akçay

Pamukbul

0/2913

Zemin 1

Konut

90,00

3

 

135,00

146.00 ₺

11/03/2020 11:06

20

Akçay

Belenbaşı

0/2973

Zemin 1

İşyeri

600,00

3

 

750,00

810.00 ₺

11/03/2020 11:08

21

Akçay

Belenbaşı

0/2434

No:20

Dükkan

72,00

3

 

650,00

702.00 ₺

11/03/2020 11:10

22

Akçay

Belenbaşı

0/2434

No:20/A

İşyeri

170,00

3

 

550,00

594.00 ₺

11/03/2020 11:12

23

Akçay

Belenbaşı

0/2434

Zemin 2

Dükkan

18,00

3

 

350,00

378.00 ₺

11/03/2020 11:14

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

                Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 26/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Elmalı Belediye Başkanlığı                                  

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam